SUP
Agenda

16 Oktober SUP Tour Modderige Bol en eiland de Burd

Zaterdagochtend gaan we na een korte warming-up ‘On Tour’! De Tour is ongeveer 14 km en kan ingekort worden naar 10km. We gaan over het Pikmeer en de Wijde Ee naar de Modderige Bol terug via eiland de Burd. Ontvangst om 9.15 uur met koffie en koek. 9.30 uur warming-up en 9.45 uur het water op.
Kosten met eigen board €12,50
Wil je een board huren dan kan dat voor €10,00. Aanmelden kan door een berichtje/appje te sturen naar 06-63318760 of een mailtje naar info@supaway.nl. Wij hebben er zin in!

31 Oktober Clinic SUPTechniek & Kracht!

Clinic techniek en kracht! Op Zondag 31 Oktober organiseren wij opnieuw een bijzondere clinic op het water en op de wal! We gaan het water op voor techniek. Werken aan snelheid, behendigheid en balans zijn de uitgangspunten. Vervolgens staat Yannic de Wit, CrossFit trainer ons op te wachten voor een uur training speciaal gericht op de spieren die we gebruiken bij het SUPpen. Naast de training geeft hij informatie en tips. Aanvang 13.00 uur voor het water en 14.15 uur voor de clinic kracht. Kosten totaal €25,00 pp (met eigen board). Wil je alleen deelnemen op het water (met eigen board) dan zijn de kosten €10,00. Wil je een board huren dan kan dat voor €10,00. Voor de losse clinic kracht betaal je €15,00 pp opgeven kan door een mailtje te sturen naar info@supaway.nl of een appje naar 06-53318760. Beide clinics kunnen op ieders niveau? Twijfel? Even contact opnemen dan leggen we het graag uit. De clinic gaat door bij minimale deelname van 6 personen. Maximaal 12 personen. Wij hebben er zin in!

7 November SUP Tour de Alde Feanen

Op zondag 7november staat weer een speciale Sunday morning SUPtour gepland! Daar wil jebij zijn. Peddelen door de pet gaten van het prachtige nationaal park de Aldefeanen. De basis zal bestaan uit een route van ongeveer 10 km. Voor de SUPpersdie graag kilometers maken is er voldoende mogelijkheid te verlengen. Aanvangvan deze ochtend is 9.15 uur met een kop koffie. Parkeerlocatie volgt. Kostenzijn € 15,00 met eigen board en € 25,00 als je huurboard, peddel en leashreserveert. Opgeven kan door een appje/berichtje te sturen naar Aukje06-53318760 of een mailtje naar info@supaway.nl Als het tikkie betaald is benje verzekerd van deelname Wij hebben er zin in!

20 November Clinic SUPTechniek & Kracht!

Clinictechniek en kracht! Op Zondag 20 November organiseren wij opnieuw eenbijzondere clinic op het water en op de wal! We gaan het water op voortechniek. Werken aan snelheid, behendigheid en balans zijn

deuitgangspunten. Vervolgens staat Yannic de Wit, CrossFit trainer ons op tewachten voor een uur training speciaal gericht op de spieren die we gebruikenbij het SUPpen. Naast de training geeft hij informatie en tips. Aanvang 13.00uur voor het water en 14.15 uur voor de clinic kracht. Kosten totaal €25,00 pp(met eigen board). Wil je alleen deelnemen op het water (met eigen board) danzijn de kosten €10,00. Wil je een board huren dan kan dat voor €10,00. Voor delosse clinic kracht betaal je €15,00 pp opgeven kan door een mailtje te sturennaar info@supaway.nl of een appje naar 06-53318760. Beide clinics kunnen opieders niveau? Twijfel? Even contact opnemen dan leggen we het graag uit. Declinic gaat door bij minimale deelname van 6 personen. Maximaal 12 personen.Wij hebben er zin in!

4 December SUP Tour in het hart van Fryslan

Zaterdagochtend 4 december gaan we opnieuw na een korte warming-up ‘On Tour’ in het hart van Fryslan! De Tour is 20 of 25km. We gaan via Jirnsum naar Akkrum en via de Ee achter het eiland de Burd terug naar de Singel. Ontvangst om 9.15 uur met koffie en koek. 9.30 uur warming-up en 9.45 uur het water op. Kosten met eigen board €12,50 Wil je een board huren dan kan dat voor €10,00. Aanmelden kan door een berichtje/appje te sturen naar 06-63318760 of een mailtje naar info@supaway.nl. Wij hebben er zin in!

8 & 9 april 2022

SUPInstructeurs opleidingBen jij SUP-school eigenaar of werk je als instructeur voor een(SUP)bedrijf en vind je het belangrijk dat je erkend wordt door hetWatersporverbond als gekwalificeerd SUP-instructeur? Op donderdag en vrijdag 8@ 9 april 2022 organiseren wij weer een SUP-instructeursopleiding. Waterrescue,veiligheid, materialen, theorie en praktijk komen aan de orde. Locatie Singel20 in Grou. Wil jij hier bij zijn? Geef je dan nu op.